MENI

92. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

11.2.2010. 10.00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 91. сједнице Уставноправне комисије одржане 01.02.2010. год;
 2. Предлог  Амандмана II, Амандмана III и Амандмана IV на  Устав на Босне и Херцеговине, предлагач Клуб посланика Странке за Босну и Херцеговину (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога амандмана, у складу са чланом 133. Пословника Дома);
 3. Предлог закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у у Босни и Херцеговини, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 4. Предлог закона о спречавању нереда на спортским  такмичењима, предлагач Клуб посланика СДА (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу са чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 5. Предлог закона о обезбјеђењу пропорционалне етничке заступљености у органима управе и локалне самоуправе у Босни и Херцеговини, предлагач Клуб посланика СДА (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу са чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 6. Предлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине у судским поступцима, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу са чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу са чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 8. Остала питања:
  -   Предлог пречишћеног текста Изборног закона Босне и Херцеговине (разматрање и утврђивање пречишћеног текста закона у складу са чланом 41. став (1) тачка и) Пословника Дома);
  -   Захтјев за аутентичним тумачењем члана 52. став (6) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бројеви: 49/04,19/05,52/05,8/06, 24/06, 70/06), подносиоци: Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине и Канцеларија за разматрање жалби (разматрање Предлога закона о измјени Закона о јавним набавкама на основу закључка са 91. сједнице Комисије);
  -   Предлог оријентационог плана рада Уставноправне комисије за 2010. годину     (разматрање предлога у складу са чланом 41. став (2) Пословника Дома).