MENI

93. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

23.2.2010. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 92. sjednice Ustavnopravnog povjerenstva, održane 11. 2. 2010. g.;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine – predlagatelj Ustavnopravno povjerenstvo (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, sukladno članku 103. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, sukladno članku 103. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagatelj zastupnik Sefer Halilović (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, sukladno članku 103. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o patentu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, sukladno čl. 103. i 104. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o žigu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, sukladno čl. 103. i 104. Poslovnika Doma);
 7. Prijedlog zakona o zaštiti znakova zemljopisnog podrijetla – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, sukladno čl. 103. i 104. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, sukladno čl. 103. i 104. Poslovnika Doma);
 9. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kruga – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, sukladno čl. 103. i 104. Poslovnika Doma);
 10. Prijedlog zakona o blagdanima Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Denis Bećirović (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, sukladno čl. 103. i 104. Poslovnika Doma);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, sukladno čl. 103. i 104. Poslovnika Doma);
 12. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (donošenje odluke o održavanju javne rasprave o prijedlogu zakona sukladno zaključku Doma sa 71. sjednice, a na temelju članka 114.  stavka (1) Poslovnika Doma);
 13. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (donošenje odluke o održavanju javne rasprave o prijedlogu zakona sukladno  zaključku Doma sa 71. sjednice, a na temelju članka 114.  stavka (1) Poslovnika Doma);
 14. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima – predlagatelj: Vijeće ministara BiH (donošenje odluke o održavanju javne rasprave o prijedlogu zakona sukladno zaključku Doma sa 72. sjednice, a na temelju članka 114.  stavka (1) Poslovnika Doma);
 15. Ostala pitanja:
     -    Dopis Ureda za reviziju institucija BiH broj: 01-01-02-1-385/10 od 4. 2. 2010. godine, dostavljen  8. 2. 2010.  (razmatranje zahtjeva sukladno članku 41. stavku (2) Poslovnika Doma);