MENI

93. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

23.2.2010. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 92. сједнице Уставноправне комисије, одржане 11. 02. 2010. године;
 2. Предлог закона о измјени Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, предлагач Уставноправна комисија Представничког дома (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома);
 3. Предлог закона о измјенама и допунама закона о заштити тајних података, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома) ;
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, предлагач посланик Сефер Халиловић (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома) ;  
 5. Предлог закона о патенту, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона у складу са чл. 103. и 104. Пословника Дома);
 6. Предлог закона о жигу, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона у складу са чл. 103. и 104. Пословника Дома);
 7. Предлог закона о заштити знакова географског поријекла, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона у складу са чл. 103. и 104. Пословника Дома);
 8. Предлог закона о индустријском дизајну, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона у складу са чл. 103. и 104. Пословника Дома);
 9. Предлог закона о заштити топографије интегрисаног кола, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона у складу са чл. 103. и 104. Пословника Дома);
 10. Предлог закона о празницима Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Денис Бећировић (усклађеност са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона у складу са чл. 103. и 104. Пословника Дома);
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић (усклађеност са Уставом, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона у складу  са чл. 103. и 104. Пословника Дома);
 12. Предлог закона о ауторским  и сродним правима, предлагач: Савјет министара БиХ (доношење одлуке о одржавању јавне расправе о предлогу закона у складу са  закључком  Дома са 71. сједнице, а на основу члана 114. став (1) Пословника Дома);
 13. Предлог закона о колективном остваривању ауторских  и сродних права, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (доношење одлуке о одржавању јавне расправе о предлогу закона у складу са  закључком Дома са 71. сједнице, а на основу члана 114. став (1) Пословника Дома);
 14. Предлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине у судским поступцима, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (доношење одлуке о одржавању јавне расправе о предлогу закона у складу са  закључком Дома са 72. сједнице, а на основу члана 114. став (1) Пословника Дома);
 15. Остала питања:
     -   Допис Канцеларије за ревизију институција БиХ, број: 01-01-02-1-385/10 од 04. 02. 2010. године, достављен 08. 02. 2010. године (разматрање захтјева у складу са чланом 41. став (2) Пословника Дома);