MENI

94. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

3.3.2010 14:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 93. sjednice Ustavnopravne komisije održane 23. 2.2010.;
  2. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Denis Bečirović (postupak u nadležnoj komisiji u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
  3. Ostala pitanja:
    -  Prijedlog prečišćenog teksta Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, (razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta zakona u skladu sa članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma );
    -  Prijedlog prečišćenog teksta Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, (razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta zakona u skladu s članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma );
    -  Realizacija obaveze za utvrđivanje prečišćenih tekstova Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (razmatranje pitanja u skladu sa članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma ).