MENI

99. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

19.4.2010. 14:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 98. sjednice Ustavnopravnog povjerenstva, održane 12. 4. 2010.godine;
  2. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagatelj: Vijeće ministara BiH broj: 01,02-02-2-5/10 (postupak u nadležnom povjerenstvu  sukladno članku 110. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagatelj: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine broj: 01,02-02-2-4/10  (postupak u nadležnom povjerenstvu sukladno članku 110. Poslovnika Doma);
  4. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, broj: 01,02-02-5-9/10 od 25. 1. 2010. - predlagatelj: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnom povjerenstvu  sukladno članku 110. Poslovnika Doma);
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-7-11/10 od 28. 1. 2010. - predlagatelj: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnom povjerenstvu   sukladno članku 110. Poslovnika Doma);
  6. Ostala pitanja:
    - Izvješće o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za 2009. godinu , broj: 01,02-10-473/10  od 22.2.2010. godine (razmatranje izvješća sukladno članku 41. stavak (2) Poslovnika Doma);