MENI

99. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

19.4.2010. 14:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 98. сједнице Уставноправне комисије, одржане 12. 04. 2010.године;
  2. Предлог закона о ауторским и сродним правима, предлагач: Савјет министара БиХ број: 01,02-02-2-5/10 (поступак у надлежној комисији у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине број: 01,02-02-2-4/10  (поступак у надлежној комисији у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  4. Приједлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине у судским поступцима, број: 01,02-02-5-9/10 од  25. 1. 2010. - предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисији у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-7-11/10 од 28. 1. 2010. - предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисији у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  6. Остала питања:
    - Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за 2009. годину , број: 01,02-10-473/10  од 22.02.2010. године (разматрање извјештаја у складу са чланом 41. став (2) Пословника Дома);