MENI

102. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

19.5.2010 13:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 100. sjednice Ustavnopravne komisije, održane 29.4.2010., i Zapisnika 101. sjednice Ustavnopravne komisije, održane 7.5.2010.;
 2. Prijedlog zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućava identifikaciju, broj: 01,02-02-9-27/10, od 9.4.2010., predlagač poslanik Drago Kalabić (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, postupak u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-5-31/10, od 21.4.2010., predlagači: poslanici Zlatko Lagumdžija, Denis Bećirović, Mirjana Malić, Selim Bešlagić i Nermina Zaimović-Uzunović (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, postupak u skladu s čl. 103. i 104. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH broj: 01,02-02-2-5/10 od 18.1.2010. godine(postupak u nadležnoj komisiji  na osnovu zaključka Doma s 77. sjednice održane 12.5.2010. godine – u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine broj: 01,02-02-2-4/10 od 18.1.2010. godine (postupak u nadležnoj komisiji  na osnovu zaključka Doma s 77. sjednice održane 12.5.2010. godine – u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-7-11/10 od 28. 1. 2010. - predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji  na osnovu zaključka Doma s 77. sjednice održane 12.5.2010. godine – u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
 7. Ostala pitanja:
  - Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2009. godinu, broj: 01,02-03-50-3-646/10, od 7.5.2010. (razmatranje izvještaja – postupak u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);
  - Prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, priređivač teksta: Ministarstvo pravde BiH (utvrđivanje prečišćenog teksta zakona – postupak u skladu s članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma).