MENI

18. sjednica Ustavno pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

16.7.2007. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika sa 17. sjednice, održane dana 26.06.2007.godine ;
 2. Prijedlog zakona o vinu i rakiji i drugim proizvodima od grožđa i  vina, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,(Usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom, članak 103. Poslovnika);
 3. Prijedlog zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, predlagatelj Vijeće ministara  BiH,(Usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom,  članak 103.Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, (Zakon broj 01,02-02-9-35-4/06 08.09.2006.), (Novo izvješće Povjerenstva, sukladno odluci Doma, članak 112 . stavak (3) Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnom postupku, predlagatelj Vijeće ministara BiH, (Usuglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela zakona, članak 103.i 104.Poslovnika);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,(Usuglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela zakona, članak 103. i 104.  Poslovnika);
 7. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima, predlagatelj Vijeće ministara BiH ,(Usuglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela zakona, članak 103. i 104.  Poslovnika);
 8. Prijedlog zakona o športu, predlagatelj Vjeće ministara BiH,(Postupak u nadležnom povjerenstvu , članak 110. Poslovnika) ;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH,(Postupak u nadležnom povjerenstvu, članak 110. Poslovnika);
 10. Prijedlog Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara BiH; (Postupak u nadležnom povjerenstvu, članak 110. Poslovnika).
 11. Ostala pitanja:
  a) Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 3. stavak (2) Zakona o jedinstvenom matičnom   broju, ("Službeni glasnik BiH",broj: 32/01), podnositelj zahtjeva Federalno ministarstvo unutarnjih
    poslova;
  b) Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 48. Zakona o radu u institucijama BiH,("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04,7/05 i 48/05), podnositelj zahtjeva Vanjskotrgovinska komora BiH;
  c) Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 3. stavak (1) i članka 10. Zakona o financiranju političkih stranaka, ("Službeni glasnik BiH",broj: 22/00), podnositelj  zahtjeva Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo;
  d) Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 18. stavak (3), Zakona o osiguranju depozita u  bankama BiH,("Službeni glasnik BiH", broj:  20/02), podnositelj zahtjeva, Centralno izborno   povjerenstvo BiH;
  e) Zahtjev za autentičnim tumačenjem članaka 93. i 97. Zakona o policijskim službenicima BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 27/02) 63/04,5/06,33/06 i 56/06),podnositelj zahtjeva  Sindikat Granične policije BiH;
  f) Zahtjev Ustavnoga suda za ocjenom suglasnosti Pravilnika o  naknadama za putne troškove sudaca Ustavnog suda BiH  sa Zakonom o plaćama i  drugim naknadama u sudijskim i tužiteljskim institucijama na razini BiH.