MENI

18. сједницa Уставно правне комисије Представничког дома

16.7.2007. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификовање Записника са 17. сједнице, одржане дана, 26.06.2007. године;
 2. Приједлог закона о вину и ракији и другим производима од грожђа и  вина, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине , (Усаглашеност са Уставом БиХ и правним системом, члан 103.  Пословника);
 3. Приједлог закона о пољопривреди и руралном развоју, предлагач Савјет министара БиХ, (Усаглашеност са Уставом БиХ и правним системом, члан 103.  Пословника);
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине,Закон број 01,02-02-9-35-4/06 08.09.2006), (Нови извјештај Комисије према одлуци Дома, члан 112 . став (3) Пословника);
 5. Приједлог закона о измјенама Закона о управном поступку, предлагач Савјет министара БиХ, (Усаглашеност са Уставом БиХ, правним системом и принципи закона, чланови 103. и 104. Пословника );
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управним споровима БиХ,предлагач Савјет министара БиХ, (Усаглашеност са Уставом БиХ, правним  системом и принципи закона, чланови 103. и 104. Пословника );
 7. Приједлог закона о бесплатној правној помоћи у грађанским стварима, предлагач Савјет министара БиХ, (Усаглашеност са Уставом БиХ, правним системом и принципи закона, чланови 103. и 104. Пословника );
 8. Приједлог закона о спорту, предлагач Савјет министара БиХ, (Поступак у надлежној комисији , члан 110. Пословника) ;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку пред  Судом БиХ, предлагач Савјет министара БиХ, (Поступак у надлежној комисији,члан  110.Пословника);
 10. Приједлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини,предлагач Савјет министара БиХ; (Поступак у надлежној комисији, члан  110.Пословника).
 11. Остала питања:
  а) Захтјев за аутентичним тумачењем члана 3. став (2) Закона о јединственом матичном броју,("Службени гласник БиХ",број: 32/01), подносилац захтјева Федерално министарство унутрашњих послова;
  б) Захтјев за аутентичним тумачењем члана 48. Закона о раду у институцијама БиХ,("Службени гласник БиХ", број: 26/04,7/05 и 48/05), подносилац захтјева Спољнотрговинска комора БиХ;
  ц) Захтјев за аутентичним тумачењем члана 3. став (1) и члана 10. Закона о финансирању политичких партија, ("Службени гласник БиХ",број: 22/00), подносилац захтјева Општинско вијеће Општине Стари Град Сарајево;
  д) Захтјев за аутентичним тумачењем члана 18.став (3), Закона о осигурању депозита у  банкама БиХ, ("Службени гласник БиХ", број: 20/02), подносилац захтјева Централна изборна   комисија БиХ;
  e) Захтјев за аутентичним тумачењем члана 93. и 97. Закона о полицијским лужбеницима БиХ, ("Службени гласник БиХ", број: 27/02) 63/04,5/06,33/06 и 56/06), подносилац захтјева Синдикат Граничне полиције БиХ;
  ф) Захтјев Уставног суда за оцјену усаглашености Правилника о  накнадама за путне трошкове судија Уставног суда БиХ са Законом о платама и  другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ.