MENI

103. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

4.6.2010. 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 102. sjednice Ustavnopravnog povjerenstva, održane 19. 5. 2010. godine;
 2. Prijedlog zakona o ostvarivanju suradnje Bosne i Hercegovine s iseljeništvom, predlagatelji: zastupnici Lejla Klokić, Sadik Bahtić, Husein Nanić i Remzija Kadrić, broj: 01-02-3-38/10 od 25. 5. 2010. (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine – postupak u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagatelj:  zastupnik Bakir Izetbegović, broj: 01-02-8-36/10 od 21. 5. 2010.; (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine – postupak u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine, broj: 01-02-9-37/10 od 24. 5. 2010., predlagatelj: Privremeno povjerenstvo za pripremu Prijedloga zakona o opisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. (usklađenost s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine – postupak u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnik Lazar Prodanović, broj: 01-02-9-34/10 od 13. 5. 2010.  (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona – postupak u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnik Martin Raguž, broj: 01-02-9-35/10 od 14. 5. 2010.  (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona – postupak u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-5-31/10 od 21. 4. 2010. – predlagatelji: zastupnici Zlatko Lagumdžija, Denis Bećirović, Mirjana Malić, Selim Bešlagić i Nermina Zaimović Uzunović (postupak u nadležnom povjerenstvu – u skladu s člankom 110. Poslovnika Doma);
 8. Ostala pitanja:
  - Inicijativa zastupnika Slavka Jovičića broj: 01-50-3-633/10 od 29. 4. 2010. (postupak u nadležnom povjerenstvu – u skladu s člankom 41. stavak (2) Poslovnika Doma);
  - Dopis Kolegija Zastupničkog doma broj: 01-50-1-13-130/10 od 14. 5. 2010. (postupak u nadležnom povjerenstvu – u skladu s člankom 41. stavak (2) Poslovnika Doma).