MENI

103. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

4.6.2010. 9:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 102. сједнице Уставноправне комисије, одржане 19. 05. 2010. године;
 2. Предлог закона о остваривању сарадње Босне и Херцеговине са исељеништвом, предлагачи: посланици Лејла Клокић, Садик Бахтић, Хусеин Нанић и Ремзија Кадрић, број: 01-02-3-38/10 од 25. 05. 2010. године (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине – поступак у складу са чланом 103. Пословника Дома - прво читање);
 3. Предлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, предлагач:  посланик Бакир Изетбеговић, број: 01-02-8-36/10 од 21. 05. 2010. године, (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине – поступак у складу са чланом 103. Пословника Дома - прво читање);
 4. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године, број: 01-02-9-37/10 од 24. 05. 2010. године, предлагач: Привремена комисија за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (усклађеност са Уставом и правним системом Босне и Херцеговине  – поступак у складу са чланом 103. Пословника Дома - прво читање);
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Лазар Продановић, број: 01-02-9-34/10 од 13. 05. 2010. године (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона – поступак у складу са чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома - прво читање);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Мартин Рагуж, број: 01-02-9-35/10 од 14. 05. 2010. године (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона – поступак у складу са чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома - прво читање);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-5-31/10 од 21. 04. 2010. године – предлагачи: посланици Златко Лагумџија, Денис Бећировић, Мирјана Малић, Селим Бешлагић и Нермина Заимовић-Узуновић (поступак у надлежној комисији– у складу са чланом 110. Пословника Дома);
 8. Остала питања:
  - Иницијатива посланика Славка Јовичића, број:01-50-3-633/10 од 29. 04. 2010. године (поступак у надлежној комисији – у складу са чланом 41. став (2) Пословника Дома);
  - Допис Колегијума Представничког дома, број:01-50-1-13-130/10 од 14. 05. 2010. (поступак у надлежној комисији – у складу са чланом 41. став (2) Пословника Дома);