MENI

105. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

24.6.2010 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 103. i 104. sjednice Ustavnopravne komisije;
 2. Prijedlog zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-3-44/10 od 16.6.2010. godine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine– postupak u skladu sa članom 103.Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-5-39/10 od 4.6.2010. godine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi predloženog zakona  – postupak u skladu sa članovima 103.  i 104. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-3-42/10 od 8.6.2010. godine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi predloženog zakona  – postupak u skladu sa članovima 103.  i 104. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o volontiranju, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-7-41/10 od 8.6.2010. godine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi predloženog zakona  – postupak u skladu sa članovima 103.  i 104. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-2-5/10 od 18.1.2010. godine (postupak u nadležnoj komisiji  na osnovu zaključka Doma sa 77. i 78. sjednice, razmatranje amandmana i izvještaja radne grupe Komisije – u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
 7. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-2-4/10 od 18.1.2010. godine (postupak u nadležnoj komisiji  na osnovu zaključka Doma sa 77. i 78. sjednice, razmatranje amandmana i izvještaja radne grupe Komisije – u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigracije, izbjeglice, azil i etiku, broj: 01,02-34-6-649/10 od 4.6.2010. godine. (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine  – postupak u skladu sa članovima 102.  i 103. Poslovnika Doma);
 9. Ostala pitanja:
  a) Inicijativa poslanice Mirjane Malić, broj: 01-50-3-709/10 od 4.6.2010. (razmatranje inicijative – postupak u skladu s članom 41. stav (2) u vezi s članom 64. stav (2) Poslovnika Doma);
  b) Inicijativa poslanice Azre Hadžiahmetović, broj: 01-50-3-695/10 od 4.6.2010. (razmatranje inicijative – postupak u skladu s članom 41. stav (2) u vezi s članom 64. stav (2) Poslovnika Doma);
  c) Izvještaj o radu Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, broj:01,02-50-3-758/10 od 9.6.2010. godine (razmatranje inicijative – postupak u skladu s članom 41. stav (2) u vezi s članom 64. stav (2) Poslovnika Doma).
  d) Prijedlog za imenovanje člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01,02-50-3-753/10 od 8.6.2010. godine (razmatranje prijedloga – postupak u skladu s članom 41. stav (2) u vezi s članom 64. stav(2) Poslovnika Doma).