MENI

105. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

24.6.2010. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 103. и 104. сједнице Уставноправне комисије;
 2. Предлог закона о међународном и међуентитетском друмском превозу, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-3-44/10 од 16.06.2010. године (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине – поступак у складу са чланом 103.Пословника Дома);
 3. Предлог закона о измјенама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-5-39/10 од 04. 06. 2010. године (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине и принципи предложеног закона  – поступак у складу са члановима 103.  и 104. Пословника Дома);
 4. Предлог оквирног закона о бесплатној правној помоћи, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-3-42/10 од 08. 06. 2010. године (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине и принципи предложеног закона  – поступак у складу са члановима 103.  и 104. Пословника Дома);
 5. Предлог закона о волонтирању, предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-7-41/10 од 08. 06. 2010. године (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине и принципи предложеног закона  – поступак у складу са члановима 103.  и 104. Пословника Дома);
 6. Предлог закона о ауторском и сродним правима, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-2-5/10 од 18. 01. 2010. године (поступак у надлежној комисији  на основу закључка Дома са 77. и 78. сједнице, разматрање aмандмана и извјештаја радне групе Комисије – у складу са чланом 110. Пословника Дома);
 7. Предлог закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-2-4/10 од 18. 01. 2010. године (поступак у надлежној комисији  на основу закључка Дома са 77. и 78. сједнице, разматрање амандмана и извјештаја радне групе Комисије – у складу са чланом 110. Пословника Дома);
 8. Предлог измјена и допуна Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграције, избјеглице, азил и етику, број: 01,02-34-6-649/10 од 04.06.2010. године. (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине– поступак у складу са члановима 102.  и 103. Пословника Дома);
 9. Остала питања:
  а) Иницијатива посланикa Мирјане Малић, број: 01-50-3-709/10, од 04. 06.2010. (разматрање иницијативе – поступак у складу с чланом 41. став (2) у вези с чланом 64. став(2) Пословника Дома);
  б) Иницијатива посланика Азре Хаџиахметовић, број: 01-50-3-695/10, од 04. 06.2010. (разматрање иницијативе – поступак у складу с чланом 41. став (2) у вези с чланом 64. став(2) Пословника Дома);
  ц) Извјештај о раду Комисије за концесије Босне и Херцеговине за 2009. годину, број:01,02-50-3-758/10 од 09.06.2010. године (разматрање иницијативе – поступак у складу с чланом 41. став (2) у вези с чланом 64. став (2) Пословника Дома).
  д) Предлог за именовање члана Комисије за концесије Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине број: 01,02-50-3-753/10 од 08.06.2010. године (разматрање предлога – поступак у складу с чланом 41. став (2) у вези с чланом 64. став(2) Пословника Дома).