MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2006. - 2010.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2006. - 2010.

 • Ime Prezime

  Branka Todorović

  sekretarka Predstavničkog doma
  (12.4.2007. - 2.2.2012.) 

 • Ime Prezime

  Jadranko Tomić

  sekretar Doma naroda 
  (24.11.2004. – 16.3.2007.)

 • Ime Prezime

  Marin Vukoja

  sekretar Doma naroda 
  (24.9.2007. – 2.2.2012.)

 • Ime Prezime

  Aljoša Čampara 

  sekretar Zajedničke službe
  (12.4.2007. - 2.2.2012.)*


  * Aljoša Čampara je imenovan za v.d. sekretara Doma naroda u periodu od 30.3.2007. do 24.9.2007.