MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2002. - 2006.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2002. - 2006.

 • Ime Prezime

  Branka Todorović

  sekretarka Predstavničkog doma
  (24.11.2004. - 12.4.2007.) 

 • Ime Prezime

  Jadranko Tomić

  sekretar Doma naroda 
  (24.11.2004. – 16.3.2007.)

 • Ime Prezime

  Vedran Hadžović

  sekretar Zajedničke službe
  (24.11.2004. - 12.4.2007.)