MENI

Članovi Kolegija

Saziv 1998. - 2000.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 1998. - 2000. - Privremeni sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH


Radna komisija za administrativna pitanja Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na 2. sjednici, održanoj 18. maja 1999. godine i Radna komisija za administrativne poslove Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na 2. sjednici,  održanoj 7. juna 1999. godine, donijele su Odluku o imenovanju članova Privremenog sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Za članove Privremenog sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH imenovani su: 

  1. Emira Češljar
  2. Daniel Čulina
  3. Vedran Hadžović
  4. Rajka Stanišić
  5. Branka Todorović
  6. Jadranko Tomić