MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2000. - 2002.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2000. - 2002.

 • Ime Prezime

  Branka Todorović

  sekretarka Predstavničkog doma
  (11.4.2000. - 24.11.2004.)

 • Ime Prezime

  Jadranko Tomić

  sekretar Doma naroda
  (4.4.2000. - 24.11.2004.)

 • Ime Prezime

  Vedran Hadžović

  sekretar Zajedničke službe
  (4.4.2000. - 24.11.2004.)