MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2014. - 2018.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 2014. - 2018. 

 • Ime Prezime

  Marin Vukoja

  sektetar Predstavničkog doma 
  (imenovan 13.5.2015.)

 • Ime Prezime

  Bojan Ninković

  sekretar Doma naroda
  (18.5.2015. - 28.2.2019.)

 • Ime Prezime

  Aida Koristović

  sekretarka Zajedničke službe
  (18.5.2015. – 15.6.2016.)

 • Ime Prezime

  Kenan Vehabović

  sekretar Zajedničke službe
  (imenovan 15.6.2016.)