MENI

Колегијум Дома народа

Чланови Колегијума Дома народа

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Дома народа, Колегијум је задужен за остваривање права и дужности делегата, која су у вези са обављањем њихове дужности, те израду предлога критеријума којим се регулишу права и обавезе делегата на професионалном раду, остваривање сарадње са Представничким домом, укључујући одржавање заједничке сједнице оба дома на захтјев Колегијума Представничког дома, одржавање заједничке сједнице колегијума оба дома, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и за друге послове.

Чланови Колегијума Дома народа у сазиву 2022 - 2026.

Напомена: У складу са Уставом БиХ, сваких осам мјесеци обавља се ротација на мјесту чланова Колегијума Дома народа.
Никола Шпирић - предсједавајући Дома народа у периоду од 16.2.2023. до 15.10.2023. и од 16.2.2025. до 15.10.2025.
Кемал Адемовић - предсједавајући Дома народа у период од 16.10.2023. до 15.6.2024. и од 16.10.2025. до 15.6.2026.
Драган Човић - предсједавајући Дома народа у периоду од 16.6.2024. до 15.2.2025. и од 16.6.2026. до истека мандата