MENI

Колегијум Дома народа

Чланови Колегијума Дома народа

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Дома народа, Колегијум је задужен за остваривање права и дужности делегата, која су у вези са обављањем њихове дужности, те израду предлога критеријума којим се регулишу права и обавезе делегата на професионалном раду, остваривање сарадње са Представничким домом, укључујући одржавање заједничке сједнице оба дома на захтјев Колегијума Представничког дома, одржавање заједничке сједнице колегијума оба дома, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и за друге послове.

Чланови Колегијума Дома народа у сазиву 2018 - 2022.

Напомена: У складу са Уставом БиХ, сваких осам мјесеци обавља се ротација на мјесту чланова Колегијума Дома народа.
Бакир Изетбеговић – предсједавајући Дома народа у периоду од 28.02.2019. до 27.10.2019. и од 28.02.2021. до 27.10.2021.
Драган Човић - предсједавајући Дома народа у периоду од 28.10.2019. до 27.06.2020. и од 28.10.2021. до 27.06.2022.
Никола Шпирић - предсједавајући Дома народа у периоду од 28.06.2020. до 27.02.2021. и од 28.06.2022. до истека сазива