MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2010. - 2014.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma, u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti delegata, koja su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti, te izradu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obaveze delegata na profesionalnom radu, ostvarivanje saradnje s Predstavničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice oba doma na zahtjev Kolegija Predstavničkog doma, i za održavanje zajedničke sjednice kolegija oba doma, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2010. - 2014.

 • Ime Prezime

  Ognjen Tadić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 9.6.2011. do 8.2.2012. i od 9.6.2013. do 5.11.2013.

 • Ime Prezime

  Dragan Čović

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 9.2.2012. do 8.10.2012. i od 9.2.2014. do okončanja mandata

 • Ime Prezime

  Sulejman Tihić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 9.10.2012. do 8.6.2013.*

 • Ime Prezime

  Staša Košarac

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 5.11.2013. do 8.2.2014.*** Sulejman Tihić preminuo je 25.9.2014. u periodu u kojem je bio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.
** Dom naroda na 33. sjednici, održanoj 5.11.2013. razriješio je dužnosti predsjedavajućeg Ognjena Tadića. Na istoj sjednici Dom naroda za predsjedavajućeg imenovao je Stašu Košarca.
Napomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.