MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2002. - 2006.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma, u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti delegata, koja su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti, te izradu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obaveze delegata na profesionalnom radu, ostvarivanje saradnje s Predstavničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice oba doma na zahtjev Kolegija Predstavničkog doma, i za održavanje zajedničke sjednice kolegija oba doma, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2002. - 2006.

 • Ime Prezime

  Velimir Jukić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 31.1.2003. do 29.9.2003. i od 31.1.2005. do 29.9.2005.

 • Ime Prezime

  Mustafa Pamuk

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 30.9.2003. do 30.5.2004. i od 30.9.2005. do 30.5.2006.

 • Ime Prezime

  Goran Milojević

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 31.5.2004. do 30.1.2005. i od 31.5.2006. do okončanja mandata

Napomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.