MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2014.- 2018.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma, u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti delegata, koja su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti, te izradu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obaveze delegata na profesionalnom radu, ostvarivanje saradnje s Predstavničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice oba doma na zahtjev Kolegija Predstavničkog doma, i za održavanje zajedničke sjednice kolegija oba doma, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2014. - 2018.

 • Ime Prezime

  Bariša Čolak

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 16.2.2015. do 15.10.2015., od 16.2.2017. do 15.10.2017. i od 16.2.2019. do 28.2.2019.

 • Ime Prezime

  Ognjen Tadić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 16.10.2015. do 15.6.2016. i od 16.10.2017. do 15.6.2018.

 • Ime Prezime

  Safet Softić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 16.6.2016.do 15.2.2017. i od 16.6.2018. do 6.12.2018.

Napomena: U skladu sa Ustavom BiH, svakih osam mjeseci obavlja se rotacija na mjestu članova Kolegija Doma naroda.
Safetu Softiću dužnost člana Kolegija Doma naroda prestala je sa danom dodjele poslaničkog mandata u Predstavničkom domu PSBiH, 6.12.2018. godine.