MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2010. - 2014.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti izaslanika koja su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obveze izaslanika na profesionalnom radu, za ostvarivanje suradnje sa Zastupničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice obaju domova na zahtjev Kolegija Zastupničkog doma i održavanje zajedničke sjednice kolegija obaju domova, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2010. - 2014.

 • Ime Prezime

  Ognjen Tadić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 9.6.2011. do 8.2.2012. i od 9.6.2013. do 5.11.2013.

 • Ime Prezime

  Dragan Čović

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 9.2.2012. do 8.10.2012. i od 9.2.2014. do okončanja mandata

 • Ime Prezime

  Sulejman Tihić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 9.10.2012. do 8.6.2013.*

 • Ime Prezime

  Staša Košarac

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 5.11.2013. do 8.2.2014.*** Sulejman Tihić preminuo je 25.9.2014. u razdoblju u kojem je bio zamjenik predsjedatelja Doma naroda.
** Dom naroda na 33. sjednici, održanoj 5.11.2013. razriješio je dužnosti predsjedatelja Ognjena Tadića. Na istoj sjednici Dom naroda za predsjedatelja imenovao je Stašu Košarca.
Napomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.