MENI

Članovi Kolegija

Saziv 2000. - 2002.

Članovi Kolegija Tajništva u sazivu 2000. - 2002.

 • Ime Prezime

  Branka Todorović

  tajnica Zastupničkog doma
  (11.4.2000. - 24.11.2004.)

 • Ime Prezime

  Jadranko Tomić

  tajnik Doma naroda
  (4.4.2000. - 24.11.2004.)

 • Ime Prezime

  Vedran Hadžović

  tajnik Zajedničke službe
  (4.4.2000. - 24.11.2004.)