MENI

Комисија за финансије и буџет Представничког дома

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋA: Милићевић, Љиљана
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Сопта, Ружа
ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Лехо, Фатима
ЧЛАНОВИ: Белкић, Бериз
Фелић, Хазим
Лагумџија, Златко
Мајкић, Душанка
Накаш, Абдулах
Перкановић, Марија

 

Надлежности

Комисија за финансије и буџет Представничког дома разматра питања која се односе на:

 • Централну банку;
 • спољни дуг;
 • односе са међународним финансијским институцијама;
 • политику и програм реконструкције и развоја БиХ;
 • дефинисање мјера економске политике;
 • финансирање институција БиХ;
 • фискалну и кредитну политику БиХ;
 • политику банкарства;
 • функционисање финансијских институција на нивоу БиХ;
 • прописе у области финансија и буџета;
 • усвајање, извршење и контролу извршења буџета БиХ;
 • усвајање одлука о задуживању, репрограмирању дугова и другим новчаним обавезама БиХ;
 • статистику, мјере и стандарде.

Комисија разматра и друга питања из области реконструкције, развоја, економије, финансија и буџета.

 

Сједнице