MENI

Komisija za vanjsku trgovinu i carine

 

Nadležnosti

Komisija za vanjsku trgovinu i carine razmatra pitanja koja se odnose na:

  • vanjskotrgovinsku politiku;
  • sporazume o međunarodnoj trgovini;
  • carinsku politiku;
  • tarife, propise i zakone iz svoga područja;
  • međunarodne obaveze BiH;
  • odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama.

Komisija razmatra i druga pitanja vezana za vanjsku trgovinu i carine.

 

Sjednice