MENI

16. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

7.11.2017 12:15 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 15. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje:
    a) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i
    b) Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH;
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  za period od 1.1.do 30.6.2017. (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
  4. Tekuća pitanja.