MENI

17. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

24.1.2018 13:30 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period od 1.1.do 30.6.2017. (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
  3. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  4. Razmatranje programa rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  za 2018. godinu. (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
  5. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2017. godinu (sačinilac: sekretar Komisije za izbor i praćenje rada Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije).