MENI

18. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

24.4.2018 12:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period od 1.1.do 31.12.2017. (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
 3. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period od 1.1.do 30.6.2017. (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
 4. Razmatranje programa rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2018. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
 5. Razmatranje Drugog izvještaja monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019“ (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
 6. Razmatranje Prijedloga odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije); 
 7. Razmatranje:

  a) Prijedloga teksta Javnog konkursa za imenovanje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),

  b) Prijedloga obavještenja o Javnom konkursu za imenovanje zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije).