MENI

20. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

27.7.2018 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Komisije;
  2. Intervju sa kandidatima za zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Napomena: U skladu sa Poslovnikom o radu Komisije sjednica je zatvorena za javnost.