MENI

67. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

23.8.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 66. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-292-2/21 od 19.7.2021.;
  3. Razmatranje dopisa Ministarstva pravde BiH, broj: 07-15-1-5546/21 od 16.7.2021. godine a zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 22.7.2021. godine, broj: 05/6-50-17-1463/21;
  4. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-1633/21 od 13.8.2021.;
  5. Razmatranje predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-1634/21 od 16.8.2021.;
  6. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za septembar 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE