MENI

89. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

1.6.2023 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 88. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke broj: 05/6-50-17-904-2/23 od 12.5.2023.;
  3. Razmatranje Informacije o postupanju po predstavkama zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  4. Tekuća pitanja
    a) Odluka Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/5-50-14-11-2-5/23 od 18.4.2023. godine;
    b) Plan aktivnosti za juli 2023. godine;
    c) Ostalo

ODRŽANE SJEDNICE