MENI

43. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

25.7.2006 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice;
 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2005. godinu;
 3. Razmatranje Programa posebne namjene;
 4. Razmatranje namjenske strukture za Kapitalne izdatke;
 5. Razmatranje Izvješća o radu Komisije za financijske i administrativne poslove za razdoblje od 1.1. do 30.6.2006. godine;
 6. Razmatranje Zahtjeva za novčanu naknadu;
 7. Razmatranje statusa Ureda za razmatranje žalbi u postupku javnih nabava;
 8. Razmatranje revizorskih izvješća o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, i to:
  a)    Agencije za državnu službu BiH;
  b)    Agencije za promociju stranih ulaganja BiH;
  c)    Agencije za rad i zapošljavanje;
  d)    Agencije za statistiku BiH;
  e)    Arhiva BiH;
  f)    Centra za ukljanjanje mina;
  g)   Centralne banke BiH - računa za servisiranje vanjskoga duga;

9. Tekuća pitanja:
  a)    Razmatranje Zahtjeva za izuzeće iz PDV sustava komercijalnih organizacija i nevladinih udruga, broj: 01,02-02-4/06, od 5.4.2006. godine;
  b)    Razmatranje Zahtjeva Pokreta potrošača za izmjenu PDV stopa;
  c)    Razmatranje Rezolucije o ublažavanju socijalnih posljedica uzrokovanih primjenom Zakona o PDV-u;
  d)    Razmatranje Informacije Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.