MENI

20. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

26.7.2006 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 19. zajedničke sjednice;
  2. Razmatranje Projekcije proračuna Parlamentarne skupštine BiH za 2007. godinu;
  3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Parlamentarne skupštine BiH za razdoblje od 1.1. do 30.6.2006. godine;
  4. Razmatranje Izvješća o reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2005. godinu;
  5. Razmatranje Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH;
  6. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama uposlenih u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH (pročišćeni tekst), broj: 01/ 7, 02/3-50-1-17-4-19/06, od 21.6.2006. godine;
  7. Razmatranje Prijedloga odluke o dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga - reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, služnene odjeće, tiska i stručne lireture u Parlamentarnoj skupštini BiH;
  8. Tekuća pitanja:
  • Razmatranje Zamolbe za dodjelu novčane pomoći.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.