MENI

72. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

27.1.2022 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 71. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Nacrta Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2021. godinu;
  3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-2156/21 od 9.12.2021.;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za februar 2022. godine

ODRŽANE SJEDNICE