MENI

74. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

21.3.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 73. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke upućene od strane Vijeća nacionalnih manjina BiH, broj: 05/7-50-17-256/22 od 15.2.2022. godine;
  3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-349/22 od 4.3.2022.;
  4. Dopis Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 02-15-1-120-2/22 od 4.3.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 7.3.2022. broj: 05/6-50-15-27-73/22;
  5. Tekuća pitanja
    a) Odluka Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/5-50-14-11-10,12/22 od 7.3.2022. godine;
    b) Plan aktivnosti za april 2022. godine

ODRŽANE SJEDNICE