MENI

83. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

19.5.2022 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 82. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje inicijative Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo za zajedničkim djelovanjem prema nadležnim organima BiH, akt broj: 03/6-37-606/22 od 15. 4. 2022;
  3. Razmatranje Informacije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u vezi s dodjelom sredstava granta za vrijeme privremenog finansiranja institucija BiH, akt broj: 05/7-39-1-115-82/22 od 6. 5. 2022;
  4. Razmatranje Informacije o formiranju Foruma za izradu alternativne strategije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini;
  5. Razmatranje Informacije Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH, akt broj: 05/7-50-18-758/22 od 12. 5. 2022, te Dopisa Federalnog ministarstva pravde o žalbama na postupak izbora članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH, predlagač: Tihomir Knežiček;
  6. Zabilješka sa sastanka članova Vijeća nacionalnih manjina BiH i visokog komesara OSCE-a za nacionalne manjine Kairata Abdrakhmanova;
  7. Tekuća pitanja.