MENI

85. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

4.7.2022 17:00 Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 84. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Razmatranje Prijedloga rasporeda troškova Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2023. godinu;
 3. Informacija o raspisivanju poziva za dodjelu sredstava granta, podnosilac: Aleksandra Jarić, šefica Odjela za zaštitu prava i saradnju s nacionalnim i drugim manjinama, vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (usmena informacija);
 4. Informacija o učešću pripadnika nacionalnih manjina na predstojećim Općim izborima u BiH 2022. godine, podnosilac: Andrija Svatok, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH (usmena informacija);
 5. Tekuća pitanja:
  a) Informacija o statusu Izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BH za 2021. godinu,
  b) Informacija o dostavljenim odgovorima na dopise Vijeća nacionalnih manjina BiH,
  c) Ostalo