MENI

79. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

29.8.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 78. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Razmatranje Finansijskog plana i programa Nezavisne komisije za 2023. godinu;
 3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-1104/22 od 7.7.2022.;
 4. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-1155/22 od 19.7.2022.;
 5. Razmatranje dopisa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 02-15-1-120-4/22 od 28.6.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 6.7.2022. broj: 05/6-50-17-850/22;
 6. Razmatranje dopisa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 02-15-1-120-6/22 od 22.7.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 25.7.2022. broj: 05/6-50-17-1065/22;
 7. Razmatranje dopisa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 02-15-1-394-3/22 od 29.7.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 1.8.2022. broj: 05/6-50-17-899/22;
 8. Tekuća pitanja
  a) Plan aktivnosti za septembar 2022. godine;
  b) Ostalo

ODRŽANE SJEDNICE