MENI

83. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

5.12.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 82. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisne komisije za 2023. godinu;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za januar 2023. godine;
    b) Ostalo

ODRŽANE SJEDNICE