MENI

22. sjednica Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

31.5.2010. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje  Izvješća o primjeni Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u obitelji za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2009. – 2011. godine u 2009. godini, sa zajedničkim zaključcima predstavnika pet parlamentarnih tijela od 9.travnja 2009.;
  3. Prezentacija aktivnosti Vijeća Europe na izradi Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji;
  4. Utvrđivanje Prijedloga zaključaka za Zastupnički dom u vezi s Izvješćem Vijeća ministara BiH o statusu spolova u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu;
  5. Izvješće o posjetu Narodnoj skupštini Republike Srbije;
  6. Ostala pitanja.