MENI

22. сједницa Комисије за остваривање равноправности полова

31.5.2010. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 21. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о примјени „Стратегије превенције и борбе против насиља у породици за Босну и Херцеговину за период 2009 – 2011. године" у 2009. години, са заједничким закључцима представника пет парламентарних тијела од 09. 04. 2009. године;
  3. Презентација активности Савјета Европе на изради Конвенције о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици;
  4. Утврђивање Предлога закључака за Представнички дом у вези са Извјештајем Савјета министара БиХ о статусу полова у Босни и Херцеговини за 2008. годину;
  5. Извјештај о посјети Народној скупштини Републике Србије;
  6. Остала питања.