MENI

05. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

22.5.2007. 11.00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Одговори на  делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање записника са 3. и 4. сједнице Дома народа;
 3. Захтјев делегата за разматрање Предлога закона о допуни Закона БиХ о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера по хитном поступку, у складу са чланом 122. Пословника Дома народа – предлагач: делегат Слободан Шараба;
 4. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о оквиру девизног пословања у БиХ по скраћеном поступку, у складу са чланом 121. Пословника Дома народа;
 5. Захтјев Савјета министара БиХ за разматрање Предлога закона о допуни Закона о држављанству БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 99. Пословника Дома народа (стари пословник);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о централној евиденцији и размјени података (прво читање);
 7. Предлог закона о допуни Закона о надзору над тржиштем (прво читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (прво читање); 
 9. Предлог закона о допуни Закона о одбрани Босне и Херцеговине (прво читање) – предлагач: делегат  Слободан Шараба;
 10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње (прво читање) – предлагач: Представнички дом; 
 11. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2006. години;
 12. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2006. години;
 13. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини и о раду Комисије за заштиту личних података за 2006. годину;
 14. Годишње извјештај Централне банке БиХ за 2006. годину;
 15. Финансијско извјештај Централне банке БиХ за 2006. годину;
 16. Извјештај о раду Централне изборне  комисије БиХ за 2006. године;
 17. Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за 2006. годину;
 18. Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ о обављеној ревизији за 2005. годину сљедећих институција Босне и Херцеговине:
  - Агенције за државну службу БиХ,
  - Агенције за промоцију страних инвестиција БиХ,
  - Агенције за рад и запошљавање БиХ,
  - Агенције за статистику БиХ,
  - Архива БиХ,
  - Центра за уклањање мина БиХ,
  - Централне банке БиХ,
  - Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ,
  - Дирекције за европске интеграције БиХ,
  - Дирекције за имплементацију ЦИПС пројекта,
  - Државне агенције за истраге и заштиту,
  - Државне граничне службе БиХ,
  - Фонда за повратак БиХ,
  - Генералног секретаријата Савјета министара БиХ,
  - Институције омбудсмена за људска права БиХ,
  - Института за акредитовање БиХ
  - Института за стандарде, метрологију и интелектуално власништво БиХ,
  - Конкуренцијског савјета БиХ,
  - Министарства цивилних послова БиХ,
  - Министарства финансија и трезора БиХ,
  - Министарства комуникација и транспорта БиХ,
  - Министарства одбране БиХ,
  - Министарства правде БиХ,
  - Министарства безбједности БиХ,
  - Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,
  - Министарства иностраних послова БиХ,
  - Министарства за људска права и избјеглице БиХ,
  - Парламентарне скупштине БиХ,
  - Комисије за имовинске захтјеве расељених лица и и избјеглица,
  - Комисије за заштиту националних споменика БиХ,
  - Правобранилаштва БиХ,
  - Предсједништва БиХ,
  - Регулаторне агенције за комуникације БиХ,
  - Службе за заједничке послове институција БиХ,
  - Централне изборне комисије БиХ,
  - Суда БиХ,
  - Тужилаштва БиХ,
  - Управе за индиректно опорезивање БиХ,
  - Канцеларије за ветеринарство БиХ,
  - Уставног суда БиХ,
  - Високог судског и тужилачког савјета БиХ,
  - Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2005 годину;
 19. Информација о раду Тужилаштва Босне и Херцеговине за 2006.годину;
 20. Разматрање ранг-листе кандитата за избор генералног ревизора и замјеника генералног ревизора;
 21. Давање сагласности за ратификацију Споразума о социјалном осигурању између Босне и Херцеговине и Републике Словеније;
 22. Давање сагласности за ратификацију Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна;
 23. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Словеније о полицијској сарадњи;
 24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе о поједностављеном поступку промета људи и робе на граничним прелазима Увац – Увац и Устибар – Ваган;
 25. Давање сагласности за ратификацију Споразума о одређивању граничних прелаза између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе;
 26. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе о пограничном саобраћају;
 27. Давање сагласности за ратификацију Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и Савјета министара Републике Албаније;
 28. Давање сагласности за ратификацију Споразума о сарадњи између Савјета минстара БиХ и Владе Републике Италије у области борбе против организованог криминала;
 29. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Исламске Републике Иран о сарадњи у области безбједности;
 30. Давање сагласности за ратификацију Уговора о финансијању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке – Пројекат обнове електричне енергије II;
 31. Давање сагласности за ратификацију Споразума о сарадњи између Савјета министара БиХ и Канцеларије Европске полиције (ЕУРОПОЛ);
 32. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Краљевине Данске о прихвату лица чији је боравак противзаконит;
 33. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о измјени Споразума између Владе БиХ, Владе Федерације БиХ и Владе Републике Хрватске о међусобном извршавању судских одлука и кривичним стварима;
 34. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјет министара БиХ и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке и културе;
 35. Давање сагласности за ратификацију Споразума о привредној сарадњи између Савјета министара БиХ и Владе Републике Мађарске;
 36. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Арапске Републике Египат о сарадњи у области сузбијања криминала;
 37. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Француске о реадмисији лица са незаконитим статусом и Протокола о примјени Споразума;
 38. Именовање чланова у Комисију за избор текста химне Босне и Херцеговине;
 39. Извјештај о раду Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана у БиХ за период од 01.03.2006. до 31.01.2007. године. (kpaj)
 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.