MENI

17. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

15.5.2008 14:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na  delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Doma naroda;
 3. Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 4. Prijedlog zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) predlagač : Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač Vijeće ministara BiH;
 8. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2007. godini;
 9. Informacija o radu Tužilaštava Bosne i Hercegovine za 2007.godinu; 
 10. Izvještaj o radu Pravobranilaštva u Bosni i Hercegovine za period od 1.1.2007. do 31.12.2007. godine;
 11. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Komisije za zaštitu podataka za 2007. godinu;  
 12. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2007. godini; 
 13. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za period 1.1.2007.-31.12.2007. godine; 
 14. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine;
 15. Godišnji Izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 16. Finansijski Izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 17. Razmatranje Programa mjera za primjenu Sporazuma CEFTA;
 18. Razmatranje izvještaja o radu komisija Doma naroda za 2007. godinu:
  - Komisije za  finansije i budžet,
  - Ustavnopravne komisije,
  - Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije.
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke kojim se regulišu aktivnosti Evropske investicijske banke u Bosni i Hercegovini;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora Bank Austria Creditanstalt AG – projekat rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sistema u Opštini Posušje;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu – Reorganizacija projekta obnove elektroenergetskog sistema – između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o amandmanu – kojim se vrše izmjene i dopune Ugovora o zajmu od 2. novembra 2000. amandmanima od 5. decembra 2001.  i  23. februara 2004. – između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o pristupu informacijama, između javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;
 26. Prijedlog zaključaka delegata Doma naroda PSBiH razmatranih na 8. Zajedničkoj sjednici Doma naroda i Predstavničkog doma PSBiH a u vezi Poslovanja Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine i mjere za prevladavanje stanja utvrđenog revizorskim izvještajima o finansijskom poslovanju Javnog RTV servisa BiH za 2005. i 2006. godinu. (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.