MENI

18. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

17.6.2008. 17:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;    
 7. Предлог закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ; 
 8. Предлог закона о Агенцији за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара;
 10. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама БиХ (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 12. Предлог закона о граничној контроли, са Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и безбједност (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ; 
 13. Извјештај Заједничке комисије за усаглашавање текста о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине;
 14. Именовање три члана у Комисију за усаглашавање текста Предлога закона о Фискалном савјету БиХ;
 15. Именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора (кандидатску ранг-листу доставила Комисија за избор генералног ревизора и замјеника генералног ревизора);
 16. Именовање три делегата из Дома народа у Ад хок комисију за спровођење процедуре за именовање:
  a.  Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине,
  б.  Одбора за жалбе грађана као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине;
 17. Разматрање извјештаја о раду за 2007. годину заједничких комисија оба дома:
  a.       Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
  б.       Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ,
  ц.       Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику,
  д.       Заједничке комисије за административне послове,
  е.       Заједничке комисије за европске интеграцију,
  ф.      Заједничке комисије за економске реформе и развој;
 18. Давање сагласности за ратификацију Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената, закључен 24. марта 1971, а измијењен 28. септембра 1979. године;
 19. Давање сагласности за ратификацију Европске конвенције о незастаријевању злочина против човјечности и ратних злочина – Стразбур, 25. јануар 1974. године;
 20. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити нематеријалне културне баштине (UNESCO) – Париз, 17. октобар 2003. године;
 21. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Македоније о сарадњи у борби против тероризма, организованог криминала, нелегалне трговине наркотицима, психотропним супстанцама и прекусорима, илегалне миграције и осталих кривичних дјела;
 22. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Македоније о реадмисији лица која незаконито бораве;
 23. Давање сагласности за ратификацију Оквирног споразума између БиХ и Комисија Европских заједница о правилима сарадње која се односе на финансијску помоћ ЕЗ Босни и Херцеговини у оквиру пружања помоћи кроз инструменте претприступне помоћи (ИПА);
 24. Давање сагласности за ратификацију Двогодишњег споразума о сарадњи (БЦА) између БиХ и Регионалне канцеларије Свјетске здравствене организације за Европу 2008/2009.;
 25. Давање сагласности за ратификацију Одлуке о ратификацији Будимпештанског споразума о  међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка патентирања, Будимпешта 28. април 1977. и измјењен 26. септебра 1980.;
 26. Давање сагласности за ратификацију Протокола који се односи на Мадридски споразум о међународној регистрацији жигова, Мадрид, 27. јуна 1989.;
 27. Давање сагласности за ратификацију Међународне конвенције о заштити умјетника извођача, произвођача фонограма и радио-дифузних организација, Рим, 26. октобар 1961. године;
 28. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножавања њихових фонограма, Женева, 29.октобар 1971. године;
 29. Давање сагласности за ратификацију Статута, Општих принципа и Процедуралних правила Комисије Codex Alimentarius;
 30. Давање сагласности за ратификацију Европске социјалне повеље (ревидиране) – Стразбур, 3.мај 1996. године. (kpaj)

 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.