MENI

18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

17.6.2008. 17:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja
 2. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom matičnom broju (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku BiH (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;    
 7. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH; 
 8. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (drugo čitanje) – predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH (drugo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama BiH (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, s Mišljenjem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost (prvo čitanje) - predlagatelj: Vijeće ministara BiH; 
 13. Izvješće Zajedničkog povjerenstva za usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine;
 14. Imenovanje tri člana u Povjerenstvo za usuglašavanje teksta Prijedloga zakona o Fiskalnom vijeću BiH;
 15. Imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora (kandidacijsku rang-listu dostavilo Povjerenstvo za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora);
 16. Imenovanje tri izaslanika iz Doma naroda u Ad hoc povjerenstvo za provedbu procedure za imenovanje:
  a.       Neovisnog odbora, kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine
  b.       Odbora za žalbe građana, kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine;
 17. Razmatranje izvješća o radu za 2007. godinu zajedničkih povjerenstava obaju domova:
  a.       Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH,
  b.       Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosno agencije BiH,
  c.       Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku,
  d.       Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove,
  e.       Zajedničkog povjerenstva za europske integracije,
  f.        Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj;
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata, sklopljen 24. ožujka 1971., a izmjenjen 28. rujna 1979. godine;
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Europske konvencije o nezastarijevanju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina – Strasbourg, 25. sječnja 1974. godine;
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (UNESCO) – Pariz, 17. rujna 2003. godine;
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o suradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancijama i prekuzorima, ilegalne migracije i ostalih kaznenih djela;
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o ponovnom prihvatu (readmisiji) osoba koje ilegalno borave;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Povjerenstva Europskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnose na financijsku potporu EZ-a Bosni i Hercegovini u sklopu realizacije pomoći kroz instrumente pretpristupne pomoći (IPA);
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Dvogodišnjeg sporazuma o suradnji (BCA) između Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu 2008/2009.;
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Odluke o ratifikaciji Budimpeštanskog sporazuma o  međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja, Budimpešta 28. travnj 1977. i izmjenjen 26. rujna 1980.;
 26. Davanje suglasnosti za ratificiranje Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, Madrid, 27. juna 1989.
 27. Davanje suglasnosti za ratificiranje Međunarodne konvencije o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija, Rim, 26. listopad 1961. godine;
 28. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od nedopuštenog umnоžavanja njihovih fonograma, Ženeva 29. listopad 1971. godine;
 29. Davanje suglasnosti za ratificiranje Statuta, Općih načela i Proceduralnih pravila Komisije Codex Alimentarius;
 30. Davanje suglasnosti za ratificiranje Europske socijalne povelje (revidirane) – Strasbourg, 3.svibnja 1996. godine (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.