MENI

63. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (27.07. и 30.08.2005.)

27.7.2005

Dnevni red:

 1. Усвајање Записника са 62. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Захтјев Савјета министара БиХ за разматарање Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцерговине по хитном поступку, у складу са чланом 105. Пословника;
 4. Предлог закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (друго читање);
 5. Давање претходне сагласности за именовање замјеника генералног ревизора финансијског пословања институција Босне и Херцеговине;
 6. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза Босне иХерцеговине за 2004. годину;
 7. Информација о резултатима примјене Закона о допунама Закона о Царинској тарифи Босне и Херцеговине;
 8. Анализа резултата одлука Савјета министара БиХ о привременом обустављању примјене нулте царинске стопе по Уговору о слободној трговини између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, односно Споразуму о слободној трговини између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе;
 9. Кратка анализа спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине – Стање трговинског дефицита Босне иХерцеговине и мјере за његово смањење;
 10. Предлог мјера за ублажавање посљедица повећања цијена основних животних намирница усљед увођења ПДВ-а (материјал је подијељен на 9. заједничкој сједници оба дома);
 11. Информација о иницијативи за разматрање могућности увођења система пасивне регистрације бирача у Босни и Херцеговини и сарадња са Дирекцијом ЦИПС пројекта;
 12. Информација Савјета министара БиХ о издавању пасоша и регистарских таблица;
 13. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о трипартитним консултацијама у сврху промовисања имплементације међународних стандарда рада, 1976.
 14. Предлог закључка (предлагач: посланик Адем Хускић).

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.