MENI

63. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (27.07. i 30.08.2005.)

27.7.2005.

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 62. sjednice Zastupničkoga doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmataranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornoga zakona Bosne i Hercergovine po žurnom postupku, sukladno članku 105. Poslovnika;
 4. Prijedlog zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama (drugo čitanje) u Bosni i Hercegovini;
 5. Davanje prethodne suglasnosti za imenovanje zamjenika glavnoga revizora financijskog poslovanja institucija BiH;
 6. Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne iHercegovine za 2004. godinu;
 7. Informacija o rezultatima primjene Zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine;
 8. Analiza rezultata odluka Vijeća ministara BiH o privremenoj obustavi primjene nulte carinske stope po Ugovoru o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, odnosno Sporazumu o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore;
 9. Kratka analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine – Stanje trgovinskog deficita Bosne iHercegovine i mjere za njegovo smanjenje;
 10. Prijedlog mjera za ublažavanje posljedica povećanja cijena osnovnih živežnih namirnica usljed uvođenja PDV-a (materijal je podijeljen na 9. zajedničkoj sjednici obaju domova);
 11. Informacija o inicijativi za razmatranje mogućnosti uvođenja sustava pasivne registracije birača u Bosni i Hercegovini i suradnja s Direkcijom CIPS projekta;
 12. Informacija Vijeća ministara BiH o izdavanju putovnica i registarskih pločica;
 13. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Konvencije o tripartitnim konzultacijama u svrhu promoviranja primjene međunarodnih standarda rada, 1976.;
 14. Prijedlog zaključka (predlagatelj: zastupnik Adem Huskić).

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.