MENI

Konstituirajuća sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

18.9.2013 10:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Konstituisanje Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine (izbor predsjedavajućeg i dva zamjenika predsjedavajućeg).