MENI

3. сједницa Савјета националних мањина БиХ

8.11.2013. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 2. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Разматрање Предлога измјене и допуне Одлуке о оснивању Савјета националних мањина Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 38/06, 93/08 и 53/09);
  3. Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ у техничком мандату;
  4. Разматрање трајања мандата представника црногорске националне мањине на основу Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина ("Службени гласник БиХ", бр. 60/13);
  5. Разматрање жалбе припадника црногорске националне мањине из Брезе;
  6. Разно.